Webindholdsvisning Webindholdsvisning

simple image

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

MI og MCI

MI og MCI er en forkortelse for methylisothiazolinon og methylchloroisothiazolinon. Begge er konserveringsmidler, som anvendes i forskellige forbrugerprodukter for at forhindre vækst af bakterier og andre mikroorganismer.

Allergi over for MI og MCI

MI anvendes ofte alene i forbrugerprodukter, men det kan også anvendes i kombination med MCI (MCI/MI eller Kathon).

Både MI og MCI/MI er stærkt allergifremkaldende og er én af de hyppigste årsager til allergi over for konserveringsmidler. Cirka 5 procent af eksempatienter er allergiske over for MI eller MCI/MI. Konserveringsmidlerne kan give udslæt, rødme og kløe på huden. Fx efter kontakt med rengøringsmidler, sæber eller andre produkter, der er konserveret med MI eller MCI/MI.

Allergien har været kendt siden 1980'erne, men forekomsten er eksploderet siden MI blev tilladt at bruge alene i kosmetik i 2005. De mange tilfælde af allergi har efterfølgende ført til en begrænsning i anvendelsen af konserveringsmidlerne, men på trods af det, ses der fortsat en stigning i forekomsten af allergi over for MI og MCI/MI.

Derudover er der set en stigning i antallet af personer som udvikler allergi over for MI efter at have opholdt sig i nymalede rum. Det skyldes en luftbåren kontakt med MI, idet MI afdamper fra malingen til luften. Allergien giver udbredte udslæt, særligt i ansigt og på hænder, som naturligt ikke er tildækket af tøj. Allergien kan også give forværring af astma, og i et enkelt tilfælde er der set nyudvikling af astma.

Du kan blive testet for allergi over for MI og MCI/MI ved en lappetest hos hudlægen.

Hvor findes MI og MCI/MI?

MI alene eller MI i kombination med MCI findes i en lang række forbrugerprodukter, blandt andet:

  • Shampoo, balsam og sæbe
  • Rengøringsmidler
  • Maling, lak og lim
  • Byggematerialer
  • Køle- og smøremidler

Lovgivning om MI og MCI


Kosmetiske produkter

Der er deklarationspligt for kosmetiske produkter, hvilket betyder, at hvis der er tilsat MI eller MCI i et produkt, skal det angives på etiketten. De skal stå med deres INCI-navne, som er methylchloroisothiazolinone og/eller methylisothiazolinon, og det må ikke staves eller skrives anderledes.

Det er ikke tilladt at tilsætte MI eller MCI/MI i kosmetiske produkter, der er beregnet til at blive på huden, de såkaldte ”leave-on” produkter. Fx fugtighedscreme, solcreme, vådservietter og deodoranter.

Det er tilladt at tilsætte MI og MCI/MI i kosmetiske produkter, som skal skylles af huden, de såkaldte ”rinse-off” produkter, men der er en grænse for, hvor meget der må tilsættes. Personer med allergi over for MI eller MCI/MI vil ikke kunne bruge disse produkter.


Vaske- og rengøringsmidler

For vaske- og rengøringsmidler, både til privat og erhvervsmæssig brug, er der krav om deklaration enten på etiketten eller på et datablad, uanset koncentration.


Industrielle/ kemiske produkter

Der er ingen regler for, hvor meget MI eller MCI/MI maling og andre industrielle produkter må indeholde, men der er regler for, hvornår det skal fremgå, at et produkt indeholder allergifremkaldende stoffer. På nuværende tidspunkt skal et produkt faremærkes med et ikon, såfremt de allergifremkaldende stoffer findes i produktet i en koncentration på mere end 1 procent.

Mange produkter indeholder dog MI eller MCI/MI i lavere koncentrationer, hvilket ikke nødvendigvis fremgår af produktet. Forekommer det i en koncentration over 0,1 procent, skal det fremgå af en varedeklaration eller et datablad med teksten: ”Indeholder methylisothiazolinon. Kan forårsage en allergisk hudreaktion”

Ny lovgivning på vej

Fremover bliver alle kemiske blandinger, det vil sige både maling, rengøringsmidler og andre blandinger, omfattet af ny lovgivning. Fremover skal de faremærkes, når de indeholder 0,0015 procent MI eller derover. Desuden skal blandinger bære advarslen ”Indeholder methylisothiazolinon. Kan forårsage en allergisk hudreaktion”, når den indeholder mere end 0,00015 procent MI. De nye regler forventes at træde i kraft med udgangen af 2019. Men har du allerede allergi over for MI, så er der risiko for, at du også kan reagere på koncentrationer under 0,00015 procent.

Nuværende og fremtidig lovgivning gælder for produkter solgt i EU. Vær opmærksom på, om et produkt indeholder MI eller MCI, hvis det er købt i lande uden for EU eller købt på nettet.

FORBUDT I LEGETØJ

MI har siden november 2017 været forbudt i legetøj til børn under tre år og i legetøj, der er beregnet til at komme i munden.

Andre isothiazolinoner

Isothiazolinoner er en samlet gruppe af konserveringsmidler, som udover MI og MCI/MI, også består af OIT (octylisothiazolinon) og BIT (benzisothiazolinon). De anvendes i samme type af forbrugerprodukter, hvor MI og MCI/MI anvendes og findes fx i vandbaseret maling. Har du allergi over for MI, kan du muligvis reagere på andre isothiazolinoner, da det er muligt at reagere på kemisk beslægtede stoffer. Drøft det med din hudlæge.

Undgå MI med Den Blå Krans

Produkter, der bærer Astma-Allergi Danmarks allergimærke Den Blå Krans, må ikke være tilsat konserveringsmidlerne MI, MCI/MI, OIT eller BIT.

 

Læs mere:

 

Allergimærket Den Blå Krans

Køb produkter med Den Blå Krans
og undgå allergifremkaldende stoffer

 


Rådgivning når det passer dig

Bliv medlem og få adgang til online rådgivning

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

KEMILEX-APP

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne

Download til din iPhone

Download til din Android-telefon

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Læs Selinas historie om allergi og MI

 

Siden Selina malede sin lejlighed, har hun ikke kunne sove der. Hver gang hun prøver, får hun en allergisk reaktion, fordi hun har allergi over for konserveringsmidlet MI.

Klik her for at læse og/eller downloade artiklen.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

INCI – navngivning af ingredienser

INCI er en forkortelse for International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (international navngivning af kosmetiske ingredienser).

INCI-listen består af cirka 8.000 navne på kemiske stoffer og plantebestanddele til brug i kosmetiske produkter.

Der er enighed om at bruge navnene internationalt for at gøre det nemmere for forbrugere, myndigheder og importører at se, hvilke ingredienser der er anvendt i et givent produkt.

Lovgivningen gør derfor, at du altid vil blive præsenteret for det samme navn for et stof, uanset om produktet sælges i Danmark eller udlandet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning