Webindholdsvisning Webindholdsvisning

simple image

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Undersøgelse for kontakteksem

Har du tegn på kontakteksem, er det vigtigt, du hurtigt får gjort noget ved det. Jo tidligere i forløbet du sætter ind med undersøgelse, forebyggelse og behandling, jo bedre.

Har du først udviklet et svært håndeksem, kan det tage lang tid at genopbygge en sund hud. Men fortvivl ikke! Ved ihærdig indsats kan du i de fleste tilfælde genopbygge og vedligeholde en sund hud.

Henvend dig til din læge og få afklaret, om du skal henvises til hudlæge med henblik på undersøgelse, behandling og forebyggelse, eller om du ved at ændre adfærd kan forebygge tilbagefald.

Det er vigtigt at få afklaret, om det er et irritativt eller et allergiskt kontakteksem, du har, så du nemmere kan undgå det, du ikke kan tåle.

Lappetest (plastertest)

For at kunne forebygge udbrud af kontakteksem, må man kende årsagen. En lappetest (epikutanttest) hos lægen kan afklare, om kontakteksemet skyldes allergi.

Brug rullelisten nedenunder til at forstå lappetestens forløb, og hvad der testes for. Vi skal gøre opmærksom på, at der fremgår billeder af positive tests.
 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fotolappeprøver

I nogle tilfælde giver et materiale kun kontakteksem, hvis huden samtidig udsættes for lys (fototoksisk eller fotoallergisk kontaktseksem).

I de tilfælde, hvor man har mistanke om et fotoallergisk eksem, sætter man to ens rækker med de mistænkte allergener på ryggen. Når plastrene fjernes, udsættes det ene testområde på ryggen for lys, mens det andet dækkes til med mørkt stof.

På denne måde kan man ved aflæsningen afgøre, om en reaktion skyldes kombinationen af det allergifremkaldende stof og lys, eller om der er tale om en almindelig allergisk type IV reaktion.

En fototoksisk reaktion kan fx komme af:

  • Visse planter, fx Bjørneklo
  • Visse balsam, citrus og parfumestoffer
  • Visse konserveringsmidler
  • Visse solbeskyttelsesmidler

Læs mere:

 

Pjecer: Bliv klogere på eksem og erhverv

Hent vores gratis pjece om jobvalg med kontakteksem


Rådgivning når det passer dig

Bliv medlem og få adgang til online rådgivning

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Undervisningsmateriale om håndeksem

Handskekufferten er et undervisningsmateriale, der er rettet mod erhvervsskoler og forebyggelsen af håndeksem.

Klik her for at læse om undervisningsmaterialet her.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning