Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Krom

Krom er et sølvhvidt, skinnende og hårdt metal. Metallet er en hyppig årsag til kontaktallergi.

Allergi over for krom

Krom findes i forskellige varianter (oxidationsstadier). To af dem er krom III og krom VI, som begge kan give allergi. Krom VI er den mest allergifremkaldende.

Kromallergi viser sig som eksem med rødme, kløe og eventuelt blæredannelse og sår. Symptomerne viser sig der, hvor huden er i kontakt med krom.

Typisk viser eksemet sig på hænder og fødder på grund af kromgarvede lædersko eller handsker. På fødderne kan det sidde såvel på fodryggen som på fodsålen. Eksemet kan brede sig, hvis årsagen ikke fjernes. Eksemet kan også spredes sig til andre områder på huden, hvor der ikke er kontakt med kromet.

Symptomerne kan vare dage til uger, og nyere studier har vist, at kromallergipatienter ofte har en svær grad af kronisk eksem med nedsat livskvalitet til følge.

Almindelig berøring af metallisk krom, i form af rustfrit stål og forkromede genstande, udgør som oftest ikke en risiko for at udvikle allergi. Nogle krombelægninger kan dog give eksem hos personer, som i forvejen har kromallergi.

Dem, som udvikler kromallergi efter kontakt med metallisk krom, har typisk kontakt med materialet i en erhvervsmæssig sammenhæng. Fx i et job som metalarbejder.

Den hyppigste årsag til udvikling af kromallergi er kontakt med lædervarer.

Kromallergi konstateres hos 3,3 procent af eksempatienter, der testes for allergi.

Hvor findes krom?

Krom indgår i mange legeringer fx i rustfrit stål. Krom findes også i de råmaterialer, der anvendes til garvning af læder. Omkring 80 procent af alt læder er garvet med krom III. Det er ikke lovligt at garve læder med krom VI, men når krom III udsættes for lys, varme og oxiderende fedtstoffer, omdannes det til krom VI. Det betyder, at langt de fleste læderprodukter indeholder krom.

Krom findes fx i:

 • Sko, handsker, bælter, urremme og tasker
 • Møbler
 • Bilrat og bilsæder
 • Maling
 • Makeup – som forurening i de naturlige mineraler, der udgør farvepigmentet i makeuppen, fx i øjenskygge
 • Grønne tatoveringer

Arbejdspladser med størst risiko for kontakt med krom:

 • Garverier og buntmagerier
 • Sko- og tøjbutikker
 • Grafisk industri
 • Analyselaboratorier
 • Maskin- og metalindustri
 • Erhverv, hvor der anvendes kromgarvede arbejdshandsker
 • Bygge- og cementindustrien
 • Træbranchen

Lovgivningen om krom

Ifølge lovgivningen må man ikke markedsføre lædervarer, der er beregnet til kontakt med huden, som indeholder krom VI i koncentrationer på eller over 3 mg/kg (0,0003 vægtprocent) af den samlede tørvægt af læderet. Det samme gælder for genstande, der indeholder læderdele, og som er beregnet til kontakt med huden.

Lovgivningen gælder ikke for salg og markedsføring af brugte varer, som oprindeligt var solgt i EU før 1. maj 2015.

Enhver, som producerer, importerer eller sælger lædervarer eller genstande, der indeholder læderdele, har ansvaret for, at reglerne overholdes.

I Danmark har det siden 1997 kun været tilladt at krombehandle træ, når det skal anvendes til havneanlæg. Det er dog lovligt at importere krombehandlet træ til alle formål.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning