Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Konserveringsmidler

Konserveringsmidler bruges i vandholdige produkter for at øge holdbarheden ved at hæmme væksten af svampe og bakterier. Konserveringsmidler findes også i ikke-vandholdige produkter – fx toiletpapir – fordi det har været nødvendigt i fremstillingsprocessen.

Allergifremkaldende konserveringsmidler

Da konserveringsmidler er beregnet til at påvirke organismer, kan de desværre også påvirke huden og nogle konserveringsmidler er kendt for at være allergifremkaldende. Især hvis de bruges i høje koncentrationer.

Konserveringsmidler, der oftest ses allergi overfor:

  • Formaldehyd og formaldehydfrigørere
  • Methylisothiazolinone (MI)
  • Methylchloroisothiazolinone (MCI)

Set ud fra et allergisynspunkt, er det bedre at anvende flere forskellige konserveringsmidler i lav koncentration, end kun at anvende et konserveringsmiddel i høj koncentration. Derfor vil du opleve, at der ofte er tilsat flere konserveringsmidler i ét produkt.

Det sker, at der kommer nye konserveringsmidler på markedet eller at brugen af kendte konserveringsmidler ændres, så de enten anvendes i flere produkter eller bliver tilladt at bruge i højere koncentrationer end tidligere. Det har også betydning for udvikling af allergi.

Med nye konserveringsmidler har man set, at allergi over for dem først begynder at dukke op efter, de har været på markedet i en periode. Det skyldes, at risikoen for at få allergi over for et stof afhænger af, hvor ofte man er i kontakt med stoffet. Derfor vil en øget brug af et konserveringsmiddel også kunne give en øget sandsynlighed for, at nogle reagerer allergisk.

Her bliver du udsat for konserveringsmidler

Konserveringsmidler bliver tilsat i en lang række produkter, og teoretisk set kan konserveringsmidler findes i stort set alle forbrugerprodukter. I nogle produkter er det oplagt, at der er tilsat konserveringsmidler, fx i vandholdige produkter som:

  • Kosmetiske produkter
  • Rengøringsmidler
  • Maling

I andre produkter er det måske ikke oplagt, at der er konserveringsmidler i – det kunne fx være:

  • Toiletpapir
  • Tøj
  • Møbler
  • Spånplader

Allergi over for konserveringsmidler

Konserveringsmiddelallergi viser sig som allergisk kontakteksem dér, hvor huden er blevet udsat for produktet.

Tal med din læge om en henvisning til hudlæge, hvis du vil testes for allergi over for konserveringsmidler. Diagnosen stilles ud fra sygdomshistorien og ved en lappetest hos hudlægen. Hudlægen tester for flere forskellige konserveringsmidler.

Lave koncentrationer kan også give eksem

Er du først blevet allergisk over for et konserveringsmiddel, som du fx har mødt i høj koncentration på dit arbejde, vil du efterfølgende også kunne reagere på stoffet i lav koncentration – fx i din ansigts- eller håndcreme.

En lettere hverdag med Den Blå Krans

Når du vælger produkter med Astma-Allergi Danmarks allergimærke Den Blå Krans på, er indholdet nøje gennemgået af vores erfarne fagfolk. Vi tillader kun stoffer, som ifølge den nyeste forskning har minimal risiko for at give allergi. Læs vores vurdering af de enkelte stoffer i Kemilex.

Læs mere om udvalgte konserveringsmidler

Vær opmærksom på, at naturprodukter også kan indeholde konserveringsmidler, der kan give allergi.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

KEMILEX-APP

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne

Download til din iPhone

Download til din Android-telefon

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

INCI – navngivning af ingredienser

INCI er en forkortelse for International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (international navngivning af kosmetiske ingredienser).

INCI-listen består af cirka 8.000 navne på kemiske stoffer og plantebestanddele til brug i kosmetiske produkter.

Der er enighed om at bruge navnene internationalt for at gøre det nemmere for forbrugere, myndigheder og importører at se, hvilke ingredienser der er anvendt i et givent produkt.

Lovgivningen gør derfor, at du altid vil blive præsenteret for det samme navn for et stof, uanset om produktet sælges i Danmark eller udlandet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning