Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Beplantning

Det offentlige rum skal være tilgængeligt for alle!

Nytænkning frem for æstetik og tradition

Omkring en million danskere har pollenallergi, og derfor opfordrer vi i Astma-Allergi Danmark til, at man i samfundet genovervejer, hvorfor birk og langhåret græs - og i stigende grad også træet platan – er blandt de foretrukne plantevalg, når det offentlige rum i byerne skal beplantes. Disse tre topper blandt de 100 plantearter, der giver mennesker med astma og allergi allerflest gener.  

Top tre:

1. Græspollen herunder kornsorterne
2. Pollen fra birk og nære slægtninge som fx platan, el, hassel og elm
3. Pollen fra kurvblomstfamilien, det er bynke og bynke-ambrosie

Der er 250.000 planter, der ikke giver allergi. Derfor er der trods andre hensyn og krav som fx biologi og diversitet mulighed for, at plante andre planter end de største allergisyndere. Alternativer kunne fx være lind, røn, lærk, ginkgo eller frugttræer som japansk kirsebær. Dermed kan vi indretter det offentlige rum, så det er sjovt og ikke mindst sundt for alle at være der, for vi har alle brug for byens grønne oaser til at forebygge stress og højne livskvaliteten i hverdagen.

Vi anbefaler, at man

  • Holder nuværende arealer med græs kort og slår græsset ofte, så det ikke blomster. Alternativ til græs kan være mikrokløver, når der skal plantes nyt
  • Bruger sedum-arter til beplantning af tage i stedet for græs 
  • Vælger træer der ikke er kendt for at give allergi og undlad at plante birk, platan, el, hassel, elm og eg, når der skal plantes nyt

 
Generelt:

  • vælg insektbestøvet frem for vindbestøvet
  • vælg planter med fyldte blomster
  • vælg planter, der ikke har stærkt duftende blomster

 

Vi er på vej…

Vi har udarbejdet en pollenpolitik sammen med Københavns kommune, som blev lanceret i efteråret 2012. Derudover har vi holdt møder med By & Havn, som fremadrettet vil arbejde med ideer, der tager hensyn til træ- og græssorter.  Omtale af den nye plantepolitik i København har medført, at Aarhus også indfører et stop for beplantning med birk i offentlige by- og gaderum samt parker. Det glæder os i Astma-Allergi Danmark, hvor vi arbejder for at andre kommuner og private aktører vil udarbejde en plantepolitik, der sikre tilgængelighed for alle.

WHO om helbred og klima

WHO har udgivet en publikation om helbred og klima. WHO anbefaler i publikationen byer at vælge planter, der ikke spreder allergene pollen, hvilket markant kan reducere den mængde allergener, man udsættes for. Ligeledes har det stor betydning, hvornår og hvor ofte man slår bestemte typer græs og derved reducerer spredningen af pollen. Sådanne tiltag i byens haver, parker og veje kan væsentlig reducere antallet af allergikere og fremme livskvaliteten for mange mennesker.

Sådan laver du en pollenfri oase

 

 

Web Content Display Web Content Display