Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Nej til passiv rygning

Astma-Allergi Danmark er gået sammen med 15 organisationer for at arbejde for et rygeforbud i det offentlige rum og på arbejdspladser.

"Netværket: Nej til passiv rygning" ønsker flere røgfrie miljøer, fordi passiv rygning har vist sig at være særdeles sundhedsskadeligt og arbejder for indførelse af et rygeforbud i det offentlige rum og indendørs arbejdspladser med undtagelse af nogle få steder, som har karakter af folks private hjem.

Gennem en række aktiviteter ønsker "Netværket: Nej til passiv rygning", at overbevise Folketingets politikere om nødvendigheden af ved lov at forbyde rygning i det offentlige rum og på arbejdspladserne.

I netværket er der dannet en række undergrupper, som hver især arbejder med at skabe fokus på konsekvenserne af passiv rygning. Blandt andet har netværket taget kontakt til en række politikere, der er sendt pressemeddelelser, indrykket annoncer, og der vil udkomme en hvidbog med fakta om passiv rygning og holdt en konference om emnet.

Mange sundhedsorganisationer arbejder hver især på at få maksimal fokus på konsekvenserne af passiv rygning. For at styrke denne indsats mødtes en række organisationer midt i december 2004 for at drøfte muligheden for at gå sammen i et netværk mod passiv rygning. Mødet endte ud i dannelsen af "Netværket: Nej til Passiv rygning".

Formålet med netværket er at få indført et forbud mod rygning på offentlige steder og indendørs arbejdspladser med undtagelse af nogle få steder, som har karakter af folks private hjem.

16 sundhedsorganisationer, brancheforeninger og fagforeninger er i dag medlem af netværket, som i løbet af 2005 vil arbejde for at påvirke politikerne til lovgivning på området og for at skabe en holdningsændring blandt borgerne.

Netværket er delt op i en række arbejdsgrupper: Lobbygruppen, mediegruppen og redaktionsgruppen. Lobbygruppen arbejder med at påvirke politikernes holdning til passiv rygning, mediegruppen arbejder med at skabe opmærksomhed om emnet i medierne og redaktionsgruppen arbejder med at lave en hvidbog med fakta om passiv rygning.

Planlagte aktiviteter

Hvidbog

Hvidbogen er en faglig redegørelse, som samler viden og dokumentation om passiv rygning. Den består af ca. en side pr. emne samt henvisninger. Hvidbogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog. En række relevante personer bidrager med korte oplæg, som vil danne basis for en hjemmeside, hvor andre forskere kan bidrage med reviews. Du kan hente hvidbogen som en pdf-fil.

Konference

Der er afholdt en konference om passiv rygning i Landstingssalen på Christiansborg d. 12. december 2005. Deltagere på konferencen var udover netværkets organisationer fx være internationale fagfolk fra fx Irland eller Norge, folketingsmedlemmer og medier.

Kommunikationsaktiviteter

Mediegruppen udsender bl.a. pressemeddelelser med det mål at få redaktionel omtale. Der bliver også indrykket annoncer.

Det er tanken, at medlemmerne af netværket skal bruge deres respektive hjemmeside og medlemsblad som informationskanaler for netværkets budskaber.

Der er udarbejdet en fælles pjece "Rygning er en privat sag", som du kan få et eksemplar af, hvis du henvender dig på 43 43 59 11. Du kan også hente pjecen som en pdf-fil.

Meningsmålinger

Der arbejdes på at få gennemført et par meningsmålinger i samarbejde med en avis.

Derfor er vi med

Vi har altid arbejdet for flere røgfrie miljøer. I "Netværket: Nej til passiv rygning" har vi mulighed for at gøre noget sammen med andre for at få sat passiv rygning på den politiske dagsorden - og på den måde skubbe på en udvikling, som kan resulterer i et rygeforbud i det offentlige rum.

Foruden os er følgende organisationer med i netværket

 • Danmarks Apotekerforening
 • Danmarks Lungeforening
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Dansk Tandlægeforening
 • Diabetesforeningen
 • Ergoterapeutforeningen
 • Folkesundhed København
 • Forening for Formidlere af Viden om Husholdning, Ernæring og Sundhed
 • Hjerteforeningen
 • Jordemoderforeningen
 • Kost & Ernæringsforbundet
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Lægeforeningen
 • Røgfrit Miljø

 

Web Content Display Web Content Display