Web Content Display Web Content Display

Bliv bestyrelsesmedlem

Forny Astma-Allergi Danmark indefra. Stil op til bestyrelsen!

Bestyrelsesarbejdet i Astma-Allergi Danmark

Sådan er bestyrelsen bygget op

Bestyrelsen i Astma-Allergi Danmark består af syv medlemmer, heraf en formand og en næstformand.

Som bestyrelsesmedlem er du med til at:

  • Fastsætte de overordnede mål og rammer for Astma-Allergi Danmark
  • Sikre, at administrationen følger de udstukne rammer
  • Sikre medlemmerne, at deres interesser altid bliver fulgt

Bestyrelsen mødes 4-6 gange årligt

Alle medlemmer kan blive valgt til Astma-Allergi Danmarks bestyrelse. Det er primært mennesker, der er berørt af astma og allergi. Det kan være, at du selv har astma og allergi eller nogle af dine pårørende har. Derudover Det kan også være, du gennem dit arbejde har en faglig interesse for området eller bare er meget interesseret i at gøre en forskel på bestyrelsesniveau for området.

Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, kan du skrive til Astma-Allergi Danmarks formand, Jesper Mortensen på info@astma-allergi.dk att. Jesper Mortensen.

Har du lyst til og interesse for at gøre en ekstra indsats for allergisagen i Danmark? Så kan du stille op til bestyrelsen i Astma-Allergi Danmark.

For at blive valgt til bestyrelsen i Astma-Allergi Danmark, kræver det, at du:

  • Er medlem af Astma-Allergi Danmark
  • Har stillet op som bestyrelsesmedlem senest fire uger før landsmødet
  • Er fyldt 18 år

Web Content Display Web Content Display