Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Steroidcreme

Steroidcreme og -salve er den mest brugte behandlingsform til børneeksem og kontakteksem. Cremen indeholder binyrebarkhormon, som ligner det hormon, vi selv danner i kroppens binyrebark. Hormonet hæmmer eksemreaktionen i huden.  

Steroidpræparater findes både som cremer og salver. Salve er meget fedtet og bliver brugt, når eksemet er meget tørt. Creme er mindre fedtet og lettere at smøre på huden. 

Kombinationspræparater er hormoncreme, der er tilsat andre lægemidler som fx et bakteriedræbende middel eller et skælopløsende middel. 

Du kan købe steroidpræparaterne i fire styrker. Den svageste styrke - gruppe 1 - kan du købe på apoteket i håndkøb. De stærkere cremer - altså gruppe 2-4 - kan du kun få på recept. Steroidcremerne er gode og uundværlige til behandling af børneeksem. Du skal blot bruge dem med omtanke.


Fordele ved steroidcremerne er:

  • At de dæmper eksemet og mindsker den plagende kløe
  • At de virker hurtigt
  • At de bedrer eksemet på kort tid.

 

Ulemperne ved langvarig eller forkert  brug af stærk steroidcreme kan være bivirkninger som:

  • At huden kan blive tynd, skrøbelig og uelastisk
  • At du kan have øget tendens til blå mærker, fordi de små kar i huden lettere brister.

 

Men følger du lægens anvisninger og bruger cremen korrekt, er risikoen for bivirkninger meget lille. For at undgå bivirkninger vil lægen ofte anbefale dig at bruge steroidcremer i kure á to til fire uger. Det er ofte kun nødvendigt at smøre en gang dagligt.

Lille risiko for bivirkninger

Nogle har en ubegrundet frygt for bivirkninger ved behandling med steroidcreme og holder sig derfor tilbage med at behandle huden, som læge anbefaler. Det kan medføre, at huden bliver underbehandlet og eksemet ikke bliver behandlet til bunds.

Når du bruger steroidcremen, som lægen anbefaler, er risikoen for bivirkninger meget lille.

Sådan bruger du steroidcreme

  • Følg lægens anvisninger
  • Huden skal kun smøres dér, hvor der er eksem
  • Hormoncremen skal smøres på i et tyndt lag
  • Du må ikke bruge steroidcreme helt tæt på øjnene
  • Der skal højst smøres med hormoncreme to gange i døgnet.

 

For at mindske risikoen for bivirkninger, skal du holde pause med steroidcremerne ind imellem. Er eksemet så slemt, at det ikke er muligt, skal du i samarbejde med din læge prøve andre former for behandling. Du bør også drøfte med din læge om der evt. kan ligge fødevareoverfølsomhed til grund for den manglende bedring af eksemet. Og husk, det giver ikke en bedre virkning at smøre cremen på i et tykt lag.

Hvor meget hormoncreme skal du bruge?

Du kan bruge "fingertipreglen" som en rettesnor for, hvor meget hormoncreme du skal bruge pr. indsmøring. Ifølge "fingertipreglen" rækker den stribe creme, som kan være på det yderste led af en persons pegefinger til indsmøring af personens to håndflader.

Du skal dermed bruge forskelligt antal fingertip afhængigt af, hvor stort et område der skal smøres ind.

En fingerspidsenhed er ca. ½ gram.

Få altid en behandlingsplan hos din læge

Det er en god idé at få en behandlingsplan af lægen. Der findes ikke kun én måde at behandle eksem på og en behandlingplan kan derfor være forskellig fra person til person. Lægen vil vurdere, hvilken behandling, der er den bedste for dig, og det er vigtigt, at du følger den plan, du får af din læge.

Gravid med børneeksem

Er du gravid og har du børneeksem, skal du stadig sørge for at behandle din eksem. Dog er det en god idé lige at konsultere din læge, da der kan være brug for at din behandling bliver tilpasset på grund af graviditeten.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning