Navigation Navigation

Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Hvad er kontakteksem?

Kontakteksem er en irritationstilstand i huden. Det kan opstå som følge af ydre påvirkninger fra irritanter som vand og sæbe eller allergifremkaldende stoffer. Hvis du har – eller har haft – børneeksem, er du ekstra udsat for at få kontakteksem. Uanset om din kontakteksem skyldes irritation eller allergi, påvirkes din hud på en måde, som minder om betændelse. Det betyder, at huden ikke længere er tæt og derfor er mere udsat for infektioner.