Navigation Navigation

Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Forebyg kontakteksem

Undgå at udsætte din hud for allergifremkaldende eller hudirriterende stoffer. Vær opmærksom på advarselstegn på emballagen, der både advarer mod allergifremkaldende og irritative stoffer. Du kan mindske udsættelsen ved at bruge egnede handsker eller creme. Ved at ændre dine arbejdsvaner kan det ofte lykkes at fjerne eller nedsætte risikoen for at komme i kontakt med det, du er allergisk overfor.