Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Parabener

Parabener er en fælles betegnelse for en gruppe af seks konserveringsmidler: Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isopropylparaben og Isobutylparaben.

Hvorfor bruger man parabener?

Parabener bliver typisk anvendt som konservering i cremer, shampoo og make-up for at forhindre bakterie- og svampevækst samt at produktet rådner (nedbrydning af produktet).

Produkter, som kommer i kontakt med huden, er (blandt andet) konserverede for at mindske (risikoen for) eksem. Uden konservering med parabener ville produktet rådne og give infektion og dermed forværre børne- og kontakteksem. Derfor er konservering med parabener godt for personer med allergi.

Nogle parabener er gode at anvende sammenlignet med andre konserveringsmidler, fordi parabenerne virker aktivt over for et bredt spektrum af bakterier. Samtidigt er de milde over for huden og kun meget få mennesker udvikler allergi over for dem.

Desuden er indholdet af parabener i Danmark reguleret efter Miljøministeriets bekendtgørelse om kosmetiske produkter, hvilket betyder, at koncentrationen af parabenerne ikke må overstige følgende grænseværdier:

  • Methylparaben: 0.4%
  • Ethylparaben: 0.4%
  • Propylparaben: 0.19%
  • Butylparaben: 0.19%

Det er koncentrationer, der ifølge hudlæger yderst sjældent giver allergi.

Produkter deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark ligger desuden et stykke under disse grænseværdier.

Er parabener farlige?

Den til tider meget negative omtale af parabener har skabt usikkerhed blandt nogle forbrugere. Men her er det vigtigt at skelne mellem de forskellige parabener. Parabener er nemlig ikke ens. Og deres effekt er derfor heller ikke den samme. Nogle parabener er fuldstændigt ufarlige, og nogle kan der sås tvivl om.

Parabenerne er blevet vurderet af Den Videnskabelige komite for forbrugerprodukter (SCCP er en videnskabelig komite under Den Europæiske kommission: Health & Consumer protection DG). Her er sikkerheden ved at bruge parabenerne i forbrugerprodukter blevet undersøgt.

Komiteens konklusion er, at Methylparaben og Ethylparaben er helt sikre at anvende. Hvorimod Propylparaben, Butylparaben, Isopropylparaben og Isobutylparaben har fået gult kort – fordi de er mistænkt for at kunne have en hormonforstyrrende effekt.

I kosmetik anvendes oftest en blanding af to eller flere af de fire parabener Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben og Butylparaben. De øvrige to parabener, Isopropylparaben og Isobutylparaben, anvendes sjældent i kosmetik.

Astma-Allergi Danmark tillader kun brugen af Methylparaben og Ethylparaben i produkter mærket med Den Blå Krans.

GRØNT KORT
  • Methylparaben
  • Ethylparaben 

GULT KORT

  • Propylparaben
  • Butylparaben
  • Isopropylparaben
  • Isobutylparaben

 

Parabenerne har været anvendt af kosmetikbranchen i mere end 60 år og er dermed nogle af de mest veldokumenterede konserveringsmidler på markedet. I modsætning til flere nye konserveringsstoffer, som vi ikke kender langtidseffekterne af.

Astma-Allergi Danmark gør arbejdet for dig

Astma-Allergi Danmark følger forskningen nøje og vurderer den nye viden i forhold til de stoffer, som anvendes i deklarerede produkter. Kommer der viden frem, som viser, at stofferne kan have en skadelig virkning, vil vi straks kræve af producenterne, at de fjerner stofferne.

Der er eksempler på, at det har været nødvendigt at fjerne stoffer, såsom konserveringsmidler, der efter få års brug pludselig viser sig at være problematiske.

Det er blandt andet set ved konserveringsmidlet Methyldibromoglutaronitrile, der nærmest blev betegnet som et vidundermiddel, da det kom på markedet. Efter få års heftig brug af stoffet viste det sig imidlertid, at flere og flere fik allergi over for stoffet.

Astma-Allergi Danmark så sig derfor nødsaget til at kræve stoffet fjernet fra produkter deklareret i samarbejde med os. I dag er Methyldibromoglutaronitrile ikke længere tilladt i cremer og andre produkter beregnet til at blive på huden, på grund af dets stærke allergifremkaldende effekter.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

KEMILEX-APP


Tjek dine plejeprodukter for unødig kemi med Kemilex.

Du finder appen i App Store og Google Play.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning