Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Kromallergi

Krom er et metal, der indgår i mange legeringer f.eks. i rustfrit stål. Men krom finder du også i de råmaterialer, der anvendes til garvning af læder og i produktionen af cement.

Kromallergi

Lappeprøven kan vise, om du er allergisk over for krom. Krom er et metal, der blandt andet anvendes til garvning af læder. Det kan derfor forekomme i læderprodukter som sko, handsker og urremme mm.

Almindelig berøring af metallisk krom i form af rustfrit stål og forkromede genstande udgør ikke nogen allergi-risiko.

Kromallergi viser sig ved eksem på huden der, hvor den er i kontakt med krom. Eksemet kan også spredes til andre områder på huden, hvor der ikke er kontakt med kromet. Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, hvis man undgår den direkte kontakt med krom.

Hvad er årsagen til kromallergi?

Den hyppigste årsag til kromallergi i Danmark er kontakt med lædervarer, enten sko, handsker eller remme, som frigiver krom. Dette skyldes som nævnt, at krom anvendes i garvning af læder og kan frigives fra det færdige produkt.

Det er ikke altid muligt at fastslå, hvorfor kromallergien opstår. Man har undersøgt en lang række forbrugerprodukter, som kosmetik og rengøringsmidler, for krom. Der er generelt fundet lave værdier for krom på det europæiske marked, så dette synes ikke at være årsagen til, at allergien opstår. I en nyere undersøgelse er der dog fundet krom i nogle øjenskygger, hvorvidt det betyder noget for eksemsygdommen er usikkert.

Erhvervssygdom

Tidligere var kromeksem fra cement almindeligt blandt murere og andre bygningsarbejdere. Efter en forebyggende lovgivning, som blev indført i 1981 er dette blevet sjældent i Danmark.
 
Krom er fast bundet i de metallegeringer, det anvendes i, som f.eks. rustfrit stål. Kromallergi som følge af kontakt med metal, opstår derfor kun erhvervsmæssigt, såfremt man arbejder med bearbejdning af metal, f.eks. som metalarbejder.
Lædergarvede arbejdshandsker er også en årsag til erhvervsbetinget kromallergi, ligesom krom anvendes i en række sammenhænge i enkelte erhverv f.eks. i den grafiske industri.

Hvor hyppigt forekommer det?

 • Kromallergi er stort set lige hyppigt blandt kvinder og mænd. Der har været et stort fald i kromallergi hos mænd på grund af forebyggelse af kromallergi fra cement.
 • Kromallergi konstateres hos 2-3 % af eksempatienter, der testes for allergi.

 

Kromallergi mistænkes ved eksem på hænder og fødder. Eksemet på fødderne kan sidde såvel på fodryggen som på fodsålen. Den endelige diagnose stilles ved en allergitest, såkaldte lappeprøver, der gennemføres hos hudlægen. Testen vil ofte blive suppleret med prøver fra egne sko og handsker. Behandlingen er den samme som som for andre eksemer.

Diagnose og behandling

Hvis der opstår skoeksem på baggrund af kromallergi, er det vigtigt, at man får kromfrit fodtøj, da eksemet ellers ikke vil hele. Kromeksem på fødderne kan være meget svært at behandle og kan give anledning til langvarige sygemeldinger. Ifølge lovgivningen har man krav på at få kromfrit fodtøj, som lægen kan hjælpe med at ansøge om.
Det er vigtigt for opheling af eksemet, at man undgår krom i fremtiden fra såvel sko, handsker og (ur)remme, som er i tæt kontakt med huden.

Kromallergi betyder, at du skal undgå langvarig kontakt med læderprodukter der indeholder krom. Det drejer sig typisk om følgende beklædningsdele af læder: Sko, handsker, bukser, jakker, m.m.

Sjældnere kan følgende medføre kromeksem:

 •     Andre læderprodukter som urremme, tasker, møbler, bilrat- og sæder
 •     Fotografiske væsker
 •     Træ der er trykimprægneret med krom
 •     Aske
 •     Cement

Krom kan også findes i:

 •     Maling
 •     Øjenskygge
 •     Grønne tatoveringer

Hvilke læderprodukter er garvet med krom?

Omkring 80 % af alt læder er garvet med krom. Det betyder, at langt de fleste læderprodukter indeholder krom. Man kan kun finde ud af om et produkt er garvet med krom ved at spørge producenten/forhandleren. Læder, der er garvet med plantestoffer (vegetabilsk garvet læder), eller læder der er garvet med kunstige stoffer fx. Fenoler, er at foretrække.

Anvendelse af tykke sokker kan være beskyttende ved brug af kromgarvet læderfodtøj.

Kromfrie sko fremstilles af håndskomagere/ortopædi-skomagere. Der kan søges tilskud efter lov om social service § 112, vedr. hjælpemidler. Man kan også bruge sko af andre materialer som plastik, lærred eller gummi.

Lovgivning

Arbejdstilsynet: Bekendtgørelsen om vandopløseligt chromat i cement nr. 661 af 28. November 1983. Erstattet af Bekendgørelse "Arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) nr. 292 af 26. april 2001.
Risiko på arbejdspladsen

De arbejdspladser, hvor der er størst risiko for kontakt med krom, er:

 • Garverier
 • Buntmagerier
 • Sko/tøjbutikker
 • Grafisk industri
 • Analyselaboratorier
 • Maskin-/metalindustri (i forbindelse med forkromning/galvanisering, brug af køle- smøremidler, rustbeskyttelse og maskinolie)
 • Erhverv hvor der anvendes kromgarvede arbejdshandsker eller arbejdssko
 • Bygge- og cementindustrien (Tidligere havde denne branche mange tilfælde af kromallergi. Det skyldtes, at cementen indeholdt allergifremkaldende krom. EU-regulering sikrer, at cement ikke længere indeholder allergifremkaldende krom.)
 • Træbranchen (I Danmark har det siden 1997 kun været tilladt at krombehandle træ, når det skal anvendes til havneanlæg. Det er dog lovligt at importere krombehandlet træ til alle formål.)

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

KEMILEX-APP


Tjek dine plejeprodukter for unødig kemi med Kemilex.

Find appen i App Store og Google Play.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning