Web Content Display Web Content Display

Undersøgelse

Har du tegn på kontakteksem, er det vigtigt, du hurtigt får gjort noget ved det. Jo tidligere i forløbet du sætter ind med undersøgelse, forebyggelse og behandling, jo bedre. Har du først udviklet et svært håndeksem, kan det tage lang tid at genopbygge en sund hud. Men fortvivl ikke! Ved ihærdig indsats kan du i de fleste tilfælde genopbygge og vedligeholde en sund hud.

Henvend dig til din læge og få afklaret, om du skal henvises til hudlæge med henblik på undersøgelse, behandling og forebyggelse, eller om du ved at ændre adfærd kan forebygge tilbagefald.

Det er vigtigt at få afklaret, om det er et irritativt eller et allergiskt kontakteksem, du har, så du nemmere kan undgå det, du ikke kan tåle.

Lappetest (plastertest)

For at kunne forebygge udbrud af kontakteksem, må man kende årsagen. En lappetest (epikutanttest) hos lægen kan afklare, om kontakteksemet skyldes allergi.

Lappetesten forløber således:

Dag 0

Plastre med udvalgte allergener sættes på ryggen. Plastrene skal sidde på ryggen i 48 timer. For at opnå det mest sikre resultat må testområdet ikke udsættes for vand eller direkte sol. Undgå så vidt muligt at svede.

Dag 2

Plastrene fjernes efter 48 timer. Testområdet afmærkes med pen på huden.

Dag 3

Eventuelle eksemreaktioner på huden aflæses/vurderes. Lappeprøverne aflæses eventuelt endnu engang på 5.-7.-dagen, da huden er længere tid om at reagere på enkelte allergener.

Efter sidste aflæsning vurderer lægen relevansen af eventuelle reaktioner og giver oplysning om behandling og forebyggelse.

Hvad indeholder lappeprøvetesten?

Lægen tester ofte med den europæiske standardserie, der indeholder 24 kendte allergifremkaldende stoffer. Listen ændres løbende, så det er aktuelle stoffer, der bliver testet for.

Derudover kan der yderligere testes med indholdsstoffer fra de mistænkte materialer, som huden udsættes for. Hvis der fx er mistanke til en håndrensecreme, kan man sætte udvalgte ingredienser fra cremen på som lappeprøver. Vel at mærke i koncentrationer, der ikke irriterer eller skader huden. I nogle tilfælde sættes lappeprøven også på i brugskoncentration.

Nogle hudlæger har også mulighed for at sætte lappeprøveserier på, der relaterer sig til et erhverv, fx er der en frisørserie.

Fotolappeprøver

I nogle tilfælde giver et materiale kun kontakteksem, hvis huden samtidig udsættes for lys (fototoksisk eller fotoallergisk kontaktseksem).

I de tilfælde, hvor man har mistanke om et fotoallergisk eksem, sætter man to ens rækker med de mistænkte allergener på ryggen. Når plastrene fjernes, udsættes det ene testområde på ryggen for lys, mens det andet dækkes til med mørkt stof.

På denne måde kan man ved aflæsningen afgøre, om en reaktion skyldes kombinationen af det allergifremkaldende stof og lys, eller om der er tale om en almindelig allergisk type IV reaktion.

En fototoksisk reaktion kan fx komme af:

  • Visse planter, fx Bjørneklo
  • Visse balsam, citrus og parfumestoffer
  • Visse konserveringsmidler
  • Visse solbeskyttelsesmidler

Web Content Display Web Content Display